Svampe i Overholt Plantage

Om efteråret kan man, hvis det ellers er 'svampeår' finde mange dejlige spisesvampe i Overholt Plantage.
Overholt efteråret 2010

Kurv med brunstokket rørhat og en enkelt Karl Johan.
Lige til at putte i svampegryden

Vejen mod Vesterskoven

Violet ametysthat. Den kan fint spises. Kødet er violet og mildt i smagen
Overholt efteråret 2010

Alm. Stinksvamp. Kaldes også Præstepik, hvilket er ganske indlysende.

Overholt efteråret 2010

Blomkålssvamp. Den er kun spiselig som helt ung og bliver hurtigt bitter. Svampen er rødlistet, hvilket betyder at den ikke bør plukkes.


En af skovens trofaste 'svampejægere' har taget billeder i efteråret 2010 af svampe fundet i Overholt Plantage.
De kan ses på i skovens billedalbum. Klik her: Svampe i Overholt Plantage

 

Men hvad må skovens gæster tage med hjem af svampe?

Reglerne

Reglerne findes i Naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse.

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse til Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelsens § 28 siger blandt andet at det er forbudt at:

Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.

Hvad betyder det - hvad må man samle op?
Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må indsamles i begrænset omfang og kun til privat brug. Kogler må kun tages fra skovbunden.

Overholt Plantage er en privat skov og der skal man - efter lovens bogstav - faktisk holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle hvad man kan nå derfra.

Men Overholt Plantage er også en oplevelsesskov, så færden udenfor stierne tillades i praksis, når der iøvrigt tages hensyn til plante og dyreliv.

Hvor meget må man tage med?

Loven sætter ingen mængde- eller vægtgrænser for hvad "begrænset omfang og kun til privat brug" er.

Statsskovene bruger som tommelfingerregel at man må tage hvad man kan have i en plasticpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.

Samme tommelfingerregel gælder i Overholt Plantage.


Temaer

 
Læs de gamle protokoller fra 1908 til 2000.
'Sommerfesten holdes kun, hvis krigen slutter'
'Salg af islandske pæle til at tørre fisk på'

 Læs mere 

 

Find skatte i Overholt med GPS/Mobil.

 


Læs mere 

 

Retur til foregående